Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Afval heeft toekomst
010 415 17 75

Recycling diverse afvalstromen

 Het recyclen van bedrijfsafval behoort tot de dienstverlening van A&M Recycling. Elk bedrijf produceert afval. Om onze grondstoffen zoveel mogelijk te sparen is het zaak om zo goed mogelijk het afval te recyclen. Gedurende het recyclingproces worden (gesorteerde) reststoffen, zoals papier/karton, puin, plastic folie, kunststoffen, metalen, etc. herbruikbaar gemaakt als grondstof voor nieuwe producten. De resterende brandbare fractie kan, na bewerking, ingezet worden als secundaire brandstof.

Total care

In het kader van complete dienstverlening bieden wij ‘’Total Care’’ oplossingen aan. Dit houdt onder andere in: dat wij u volledig kunnen ontzorgen op ons vakgebied. Onze enthousiaste specialisten kunnen voor u een specifiek recyclingplan opstellen. Dit kan variëren van een rolcontainer voor bedrijfsafval tot het verzorgen van complexe projecten, denkend aan onderstaande onderwerpen.

Asbestsanering

Asbest is een groot gevaar voor de samenleving. Daarom moet asbest vakkundig en veilig worden verwijderd, volgens de meest strenge richtlijnen en regels. Voorafgaand aan ieder project wordt er een asbestinventarisatieplan opgesteld. Aan de hand hiervan kan er een sloopvergunning worden aangevraagd. Nadat de sloopvergunning is verleend, zal de asbestverwijdering uitgevoerd worden conform de SC 530 norm en dit geeft u de zekerheid van een veilige en gedegen asbestsanering.

Gevaarlijk (chemisch)afval

Gevaarlijk afval bevat stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de veiligheid, gezondheid of milieu. Ook op dit gebied biedt A&M Recycling u de benodigde expertise om gevaarlijk afval op de juiste wijze en via de juiste richtlijnen af te voeren en te verwerken. 
Wij kunnen voor u een inventarisatie uitvoeren en ervoor zorgen dat de stoffen in de daarvoor, door de overheid verplicht gestelde, UN-gekeurde verpakkingen worden afgevoerd.

Amoveren (slopen) van objecten

Door de jaren heen heeft A&M Recycling zich ook op sloopgebied bewezen als een betrouwbare recyclingpartner. Of het nu gaat om kleinschalige sloop, bijvoorbeeld van machines op locatie, tot grote slopen, bijvoorbeeld treinwagons, bruggen of gebouwen is A&M Recycling voor u de juiste recyclingpartner. Indien nodig zal er een risico inventarisatie opgesteld worden.

Circulaire vernietiging

A&M Recycling garandeert een vertrouwelijke behandeling van de door u als opdrachtgever te vernietigen goederen, van inzameling tot en met verwerking. Een van A tot Z geregisseerd proces inclusief daarbij behorende (administratieve) formaliteiten gekoppeld aan de interne bedrijfsdoelstellingen.  

Het proces is vastgesteld en gewaarborgd aan de hand van vijf stappen. Elke stap heeft individuele expertise eigenschappen. 

A&M Recycling kan uw project voorzien van een duurzaam en maatschappelijk karakter. De werkzaamheden worden naar wens van de opdrachtgever uitgevoerd door mensen met een SW-indicatie (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Hierdoor geeft u als opdrachtgever invulling aan de participatiewet en draagt u bij aan de sociaal maatschappelijke waarde.

Meer informatie

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief