Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Afval heeft toekomst
010 415 17 75

Veiligheid bij A&M Recycling

Veiligheid & Gezondheid (V&G)

Dit V&G plan legt het kwaliteitsborgingsysteem en het veilig­heid, gezondheid, milieu (VGM) beleid vast van A&M Recycling Rotterdam. Het kwaliteitssysteem wordt gebruikt bij levering van de diensten en producten. Het Veiligheid, gezondheid en milieu checklist aannemers (VCA) is van toepassing op de gehele organisatie van A&M Recycling.

De directie en medewerkers van A&M Recycling zijn ervan overtuigd dat een beleid ten aanzien van kwaliteitsborging en VCA leidt tot een niveau dat nodig is om aan de eisen van onze opdrachtgevers te voldoen. Het beleid ten aanzien van kwaliteit, veiligheid en milieu wordt jaarlijks getoetst.

De volgende doelstellingen zijn opgesteld:

 • A&M Recycling hecht veel waarden aan veiligheid voor zijn medewerkers, contractanten en opdrachtgevers;
 • Afspraken worden nagekomen met o.a. op­drachtge­vers, toeleveranciers en overheid;
 • Het voorkomen van materiële- en milieuschade;
 • Het vastleggen van de prioriteiten van veiligheid in de bedrijfsvoering (Taak Risico Analyse);
 • Het streven naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM);
 • De doelstellingen worden gedragen door onze medewerkers en liggen verweven in de bedrijfscultuur van A&M Recycling.

Bij A&M Recycling observeren wij menselijke handelingen op een gestructureerde wijze en wordt er veiligheid en bewustheid gecreëerd om ongevallen te beperken;

A&M Recycling hecht veel waarde aan veiligheid, gezondheid en milieu. Wij willen een werkomgeving creëren die veilig is en ongevallen minimaliseert.

Wij beschikken over de volgende veiligheidscertificaten:

 • VCA**
 • Digitaal Veiligheidspaspoort
 • Veilig werken langs de weg 
 • Bedrijfshulpverlener (BHV)

Wij hanteren de volgende werkmethodes met betrekking tot veiligheid:

 • RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)
 • TRA (Taak Risico Analyse)
 • LMRA (Last Minute Risico Analyse)
 • Toolbox 

‘‘Met behulp van bovenstaande tools kunnen wij het aantal veiligheidsincidenten minimaliseren’’

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief