Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Afval heeft toekomst
010 415 17 75

De CO2 Prestatieladder van A&M Recycling

Efficiënt materiaalgebruik, energiebesparing en gebruikmaking van duurzame energie. Deze uitgangspunten vormen de kern van de CO2 prestatieladder waarmee A&M Recycling deelneemt aan aanbestedingen die “het CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij uitvoering van projecten stimuleert”. Sinds de introductie in 2009 (door ProRail) is gebleken dat dit instrument ook in andere bedrijfssectoren succesvol kan worden toegepast.

Daadwerkelijk duurzaam

Als recyclingspecialist Is A&M zich natuurlijk terdege bewust van de noodzaak zorgvuldig met het milieu en de aanwezige grondstoffen om te gaan. Daarom vormt duurzaam en verantwoord ondernemen al sinds de oprichting in toenemende mate een praktisch onderdeel van A&M’s bedrijfsvoering. Dit betekent concreet:

  • Integer en transparant ondernemingsbeleid
  • Ontplooiingsmogelijkheden voor personeelsleden
  • Samenwerking met gelijkgestemde, duurzame ondernemingen
  • Sponsoring sociaalmaatschappelijke initiatieven
  • Energiebewuste bedrijfsvoering
  • Bedrijfs- en personeelsbeleid vanuit Social Return oogpunt
  • Volledig gecertificeerde bedrijfsvoering

Bekijk A&M’s blik op MVO

Duurzaam verantwoord

We moeten goed voor de aarde zorgen, voor onszelf én voor de generaties na ons. Als recyclingbedrijf hebben we daar een bijzondere verantwoordelijkheid in. Duurzaam en verantwoord ondernemen speelt al vanaf het prille begin een essentiële rol in onze bedrijfsvoering. Voor ons betekent dit dat we integer en transparant ondernemen, onze medewerkers goede ontplooiingsmogelijkheden bieden en samenwerkingsverbanden aangaan met partners die duurzaam ondernemen ook in hun bedrijfsfilosofie hebben opgenomen. Daarnaast zetten wij ons op verschillende manieren in voor de wereld om ons heen, onder meer door verschillende sportverenigingen te sponsoren.

Ook in onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten willen wij het milieu zo veel mogelijk ontzien. Zuinig omgaan met energie, minder vaak printen, verstandig investeren in energiezuinige kantoorapparatuur; ieder stapje levert milieuwinst op. En daar doen we het voor!


Social return

In het kader van social return besteden wij een aantal bedrijfsgerelateerde werkzaamheden uit aan bedrijven die mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben (denk bijvoorbeeld aan sociale werkvoorziening). Bij overheidsaanbestedingen is dit veelal verplicht: de overheid gebruikt dit instrument om de arbeidsparticipatie van deze groep mensen te vergroten. Voor ons is het bovendien een van de manieren waarop wij onze verantwoordelijkheid nemen voor de wereld om ons heen.


Kernwaarden & Certificeringen

‘’Zeggen wat je doet en doen wat je zegt’’. De kwaliteit van A&M Recycling is gebaseerd op een aantal kernwaarden:


A&M Recycling neemt de verantwoordelijkheid voor zijn bedrijfsactiviteiten uiterst serieus. Daar hoort bij dat alle vergunningen altijd op orde zijn en dat iedere medewerker werkt conform de verschillende certificeringen die we in de loop der jaren hebben behaald.

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief