Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Afval heeft toekomst
010 415 17 75

In2Waste

Uw partner in de circulaire en sociale economie! 

In2Waste is sinds 2016 het onafhankelijke kennis- en innovatiecentrum van A&M Recycling. In2Waste is opgericht om actief invulling te geven aan de circulaire ambitie van A&M Recycling. Dat wil zeggen dat afval niet langer als afval wordt gezien, maar als grondstof voor nieuwe toepassingen. Daarbij heeft In2Waste oog voor sociale werkgelegenheid en streeft het in haar activiteiten naar het minimaliseren van de CO2-uitstoot.

Uw routeplanner

In2Waste is gespecialiseerd in complexe circulaire vraagstukken, recyclingprocessen en grondstoffenproblematiek. In2Waste adviseert haar opdrachtgevers en voert samen met haar opdrachtgevers projecten uit rond deze thema’s. In veel gevallen schrijft In2Waste mee in tenders van opdrachtgevers waarin In2Waste de circulaire paragrafen voor haar rekening neemt. Dit om de kansen voor een succesvolle EMVI-inschrijving te vergroten. In2Waste heeft hiermee in haar relatief korte bestaan al de nodige successen behaald.

In2Waste Academy

In2Waste investeert nadrukkelijk in kennisdeling en -overdracht. Hiervoor is de In2Waste Academy opgericht waarin intensief wordt samengewerkt met onderwijsinstellingen en kennisinstituten.

Op regelmatige basis worden seminars georganiseerd en kennisdossiers opgesteld, waarin kennis gedeeld wordt met relaties, opdrachtgevers en andere bedrijven in circulaire economie. Een goed voorbeeld is het seminar ‘Duurzaamheid en stikstof vanuit een zakelijk perspectief’. Tijdens dit seminar werden innovatiekansen voor ondernemers vanuit verschillende perspectieven belicht.

Resource Innovation Hall

Welke nieuwe kennis en innovaties kunnen we aan onze dienstverlening toevoegen? Dit onderzoeken en testen we in onze Resource Innovation Hall aan de Dintelweg in Rotterdam. We zetten hiervoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in.
Dit maakt het een sociale werkvoorziening en innovatiehub tegelijk.

In de Resource Innovation Hall hebben we de beschikking over een sorteerstraat, shredderfaciliteiten en afgesloten en beveiligde ruimtes voor tests en onderzoek. Voor de inrichting van de Innovation Hall hebben we duurzame materialen gebruikt.
Zo hebben we een volledig groene plantenwand. Ook zijn houten planken afkomstig van spoorwagens verwerkt in het interieur.

Kijk voor meer info op: http://www.in2waste.eu/

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief