Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Afval heeft toekomst
010 415 17 75

Circulaire modellen

Hoe tegen de circulaire economie wordt aangekeken, is in de afgelopen jaren flink geëvolueerd. Het basisprincipe van de circulaire economie bestond uit die onderdelen: reuse, reduce en recycle. Inmiddels is het uitgebreid naar tien: refuse, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, recover en remine. De eerste blijft het dichtst bij de oorspronkelijke functie van het materiaal, en is dus het meest circulair. De laatste heeft grote impact op de CO2-uitstoot en het gebruik van grondstoffen en is daarmee lineair. Het 10R-model gebruiken wij om de circulariteit van onze dienstverlening te vergroten. Samen met onze opdrachtgevers zetten we stappen op de circulaire ladder.

Sustainable Development Goals

De CO2-uitstoot in de wereld neemt nog steeds toe. En de gevolgen van klimaatverandering worden steeds duidelijker. A&M Recycling wil een bijdrage leveren aan een betere wereld. De 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zijn doelen om die betere wereld te realiseren. Het lukt natuurlijk niet om aan al die doelen tegelijk te werken. A&M Recycling heeft daarom vier doelen gekozen waar wij het verschil kunnen maken.

Doel 4: kwaliteit van onderwijs
Naast het ontwikkeling van onze eigen mensen zetten wij ook in op kennisdeling met relaties en andere bedrijven in de circulaire economie. Kennis delen is dé manier om vooruit te komen. Dat doen we via onze In2Waste Academy. Naast seminars en bijeenkomsten bieden we relevante opleidingen over actuele thema’s.

Doel 8: eerlijk werk en economische groei
Door de participeren in een sociale werkvoorziening bieden we sociale werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit handmatige en sociale werk verkiezen we boven het louter machinaal verwerken van reststromen.

Doel 12: verantwoorde consumptie en productie
Wij maken onze klanten ervan bewust om op een verantwoorde manier met materialen om te gaan. Zo stimuleren we hergebruik. Onze eigen goederen, diensten en werken kopen we zo veel mogelijk lokaal in. Zo dragen we bij aan de lokale werkgelegenheid. Bovendien draagt lokaal inkopen bij aan een lagere CO2-uitstoot. Uiteraard vragen wij naar het duurzaamheidsbeleid van onze leveranciers.

Doel 13: klimaatactie
Door onder andere het integreren van hergebruik in onze processen en in die van onze klanten dragen we bij aan de verkleining van onze CO2-footprint en aan het verminderen van het gebruik van grondstoffen. Hierdoor dragen we niet alleen bij aan onze eigen doelstellingen, maar ook aan die van onze relaties. Een win-win situatie.

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief