Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Afval heeft toekomst
010 415 17 75

Deze week is het de Week van de Circulaire Economie. Doel van deze week is om het circulaire gedachtegoed in Nederland te stimuleren. En dat is hard nodig, want het grondstoffengebruik daalt nog amper, zo blijkt uit recent onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De A&M Recycling Groep onderschrijft de zorgen uit het rapport en werkt hard door aan circulaire oplossingen. Uiteraard ook in deze week.

Eerlijk is eerlijk: de boodschappen uit het PBL-rapport over de circulaire staat van ons land zijn niet bepaald positief. Europees gezien zijn we grootverbruiker van grondstoffen. Het grondstoffengebruik daalt nog nauwelijks. Er wordt steeds meer afval gestort. De nationale doelen op het gebied van afval worden waarschijnlijk niet gehaald. En we lopen gevaar dat bepaalde kritieke metalen niet goed meer geleverd kunnen worden, simpelweg omdat ze te schaars zijn geworden.

Meer dwang nodig

Het Planbureau voor de Leefomgeving pleit daarom voor meer dwang door de overheid. Tot nu toe zijn de duwtjes in de rug te vrijblijvend. Daardoor blijven grote stappen richting een circulaire economie uit. Een milieubelasting op het invoeren van fossiele grondstoffen is zo’n voorgestelde dwangmaatregel. Of bedrijven verplichten een bepaald percentage gerecycled materiaal in hun producten te verwerken. A&M Recycling is groot voorstander van deze laatste maatregel, omdat het bedrijven op die manier zorgvuldig laat nadenken over hun productsamenstelling.

Samen met klanten op zoek naar circulaire oplossingen

Samen met haar klanten zoekt A&M Recycling naar nieuwe oplossingen die vooruitlopen op eventuele circulaire regelgeving. Zo demonteren we afgeschreven lamparmaturen tot nieuwe grondstoffen. En laten we afgeschreven bedrijfskleding upcyclen tot handige werktassen. Dat doen we met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo dragen we bij aan de maatschappelijke en circulaire doelstelling van onze relaties. 

Schaarste van kritieke metalen helpen verminderen

Verder deelt A&M Recycling de zorgen over de steeds schaarser wordende stroom kritieke metalen, waarover in het rapport wordt geschreven. We zoeken daarom naar inventieve oplossingen om dit soort metalen zorgvuldig te verzamelen uit de aangeleverde productstromen.

De Week van de Circulaire Economie

Tijdens de Week van de Circulaire Economie, en uiteraard daarvoor en daarna, blijven we ons inzetten om samen met onze klanten nieuwe businessmodellen te ontwikkelen en de transitie naar een circulaire economie te helpen versnellen. De activiteiten en initiatieven die deze week worden georganiseerd inspireren om er ook echt werk van te maken. Bekijk daarom het programma en doe mee. 

Meer weten?

In2Waste Solutions, het kennis- en innovatiecentrum van de A&M Recycling Groep adviseert over complexe recyclingprocessen en grondstoffenproblematiek. Ook coördineert In2Waste de uitvoering van projecten. Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact op met onze specialisten. Bel met 010-820 99 20 of stuur een mail naar info@in2waste.eu

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief