Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Afval heeft toekomst
010 415 17 75

In2Waste Solutions is het kennis- en adviesonderdeel van de A&M Recycling Groep. Advisering en implementatie op het gebied van complexe inzamelings-, recycling- en grondstof(herwinning)problematiek vormen de kerncompetitie. Hierbij wordt gestreefd naar maximale inzet van circulair economische factoren zoals optimaliseren van reststof-recycling en integreren van sociaal maatschappelijke synergie. Dit alles uiteraard volgens een van A-tot-en-met-Z op de opdrachtgever afgestemd proces.  

De participatiewet

Een voorbeeld van deze complexe vraagstukken is de Participatiewet, een thema dat binnen organisaties en aanbestedingen steeds vaker tot de eisen behoort. Middels de Participatiewet van 1 januari 2015 heeft de overheid bepaalt dat het bedrijfsleven zoveel mogelijk werkgelegenheid moet creëren voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Hierdoor is een wettelijke verplichting ontstaan - voor bedrijven met meer dan 25 werknemers - om een invulling van 5% te realiseren. In praktijk komt dit neer op 25,5 uur per week voor een volwaardige baaninvulling.

Met In2Waste Solutions kan hieraan invulling worden gegeven door middel van het scheiden of verwerken van reststoffen door ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ zoals WWB, WSW en Wajong. Deze uitvoering kan plaatsvinden bij de Innovation Plant in de Rotterdamse Europoort.

Als verlengstuk van het sociaal ondernemen is onze participatie in DWZ ook een belangrijk onderdeel. DWZ is een bijzonder leer-werkbedrijf in Goes waar mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om, onder professionele begeleiding, werkervaring op te doen in een beschermde werkomgeving. Dit is ook een onderdeel waarmee wij invulling kunnen geven aan uw vraagstukken.

Heeft u vragen over circulaire vraagstukken, bezoek dan eens onze website: https://www.in2waste.eu/ of neem contact op via: 010-820 99 20.

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief