Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Afval heeft toekomst
010 415 17 75

Er zijn veel veranderingen die zich in rap tempo opvolgen. Of het nu gaat om de ontwikkelingen rondom de miljoenennota, de brexit of de circulaire economie, de wereld staat niet stil. Een belangrijke vraag in deze ontwikkelingen is welke kansen dit biedt voor u als ondernemer en dus voor uw organisatie.

In2Waste Solutions is, als kennis- en adviescentrum van de A&M Recycling groep, uw partner om de kansen op het gebied van circulaire en sociale economie vorm te geven. De kerncompetentie van In2Waste is het 1. adviseren en operationeel coördineren van complexe recyclingprocessen en grondstoffenproblematiek. Binnen deze kerncompetentie streeft In2Waste ernaar om de 2. circulaire economie maximaal in te zetten voor een optimale recycling van grondstoffen waarbij oog is voor 3. sociaal maatschappelijke synergie met een volledig van 4. A tot Z klant specifiek proces met een sluitende afvalstroomregistratie door onder andere een rapportage na afloop van uw project aan de hand van de thema’s: Participatie, CO2-besparing, Tonnages en MVO.

Uitgangspunt bij iedere opdracht is het zoveel mogelijk ‘ontzorgen’ van de opdrachtgever.

Kijk voor meer informatie op www.in2waste.eu of neem contact op met een van onze adviseurs via het telefoonnummer: 010 820 99 20

In2Waste

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief