Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Afval heeft toekomst
010 415 17 75

Ik reed onlangs op een nogal grauwe grijze dag op de A15, die inmiddels al was overgegaan in de N15, in de richting van de Maasvlakte. Zeg maar in het economische hart van Nederland. Wat mij opviel was dat hetgeen ik zag, een combinatie was van grote windmolens, bedoelt om schone energie op te wekken en schoorstenen waar, weliswaar gefilterd en gekatalyseerd, rook en afvalstoom werd uitgestoten, die onder de laaghangende grauwe bewolking bleef hangen. Een bijzonder beeld. Zo bijzonder dat ik er een foto van heb gemaakt.

Toen ik de foto later terug zag was het allang zo bijzonder niet meer. Ik was op weg naar onze bedrijfslocatie aan de Dintelweg, die wij op onze website een Innovation Plant noemen. Sinds begin 2018 hebben wij daar 10.000 m2 bedrijfsterrein in gebruik, waar wij onze bedrijfsactiviteiten verder kunnen uitbreiden en vernieuwen. Want wil je innovatief zijn, dan zal je moeten vernieuwen. Gelukkig vragen onze partners en opdrachtgevers ook om vernieuwing, want (metaal)afval is allang niet meer het product dat het vroeger was. Bij de start van A&M Recycling in 2003 waren wij vooral inzamelaar.

Nu, 16 jaar later, een betrekkelijk korte tijd, zijn wij vooral een totaalontzorgende maatschappelijk verantwoorde partner van onze opdrachtgevers en leveranciers. Onze productiewerkzaamheden bijvoorbeeld, deze bestaan allang niet meer alleen maar uit het uitsorteren van de verschillende soorten afvalstromen. Onze opdrachtgevers vragen meer en meer of dat hun afvalstromen of onderdelen daarvan mogelijk geschikt zijn voor een tweede leven. Recycling pur sang. Is hiervoor niet de term “circulaire economie” uitgevonden? Bij de bouw en aanleg van het terrein, onze Innovation Plant, hebben we daar al rekening mee gehouden. In het kantoor, een buitengewone moderne presentatie en instructieruimte en op het terrein een moderne demontage- en assemblage hal, met bijbehorende kantine en kleedkamers, waar door bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder toezicht en begeleiding gewerkt kan worden.

Een redelijk vernieuwend proces binnen de wereld van recycling en totaal ontzorgend voor onze opdrachtgevers. Leuk om te vertellen is dat wij in de presentatieruimte, een wand hebben van mos. Een plant, welke van uitgestoten stikstof, weer zuurstof maakt, een proces, je ziet het niet, maar het gebeurt wel. Dus eigenlijk, des te meer er wordt geïnstrueerd en gepresenteerd, des te meer schone zuurstof er ontstaat. Als ik u dan nog vertel dat mossen worden beschouwd als primitieve landplanten, die eerder in de evolutie zijn ontstaan dan de varens en varenachtigen en dat de eerste landplanten worden verondersteld levermossen te zijn geweest, waarvan er fossielen zijn gevonden van 475 miljoen jaar geleden, hoe relatief is innovatie dan?!

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief