Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Afval heeft toekomst
010 415 17 75

De Rotterdamse haven is in 2050 CO2-neutraal. Dat is de ambitie van het Havenbedrijf Rotterdam. Daarbij is het noodzakelijk om compleet anders met materiaalstromen in de haven om te gaan. A&M Recycling speelt een belangrijke rol in het circulair maken van de metaalketen, aldus het rapport ‘Rotterdam Towards a Circular Port’ van het Havenbedrijf Rotterdam.

Metaal op zes na grootste materiaalstroom in de haven

Metaal is een essentiële materiaalstroom in de Rotterdamse haven. Het product wordt gebruikt in vele toepassingen, van industriële machines tot consumentenproducten. In 2016 produceerden 74 bedrijven in de haven zo’n 25 kiloton ferro metaalafval en 15 kiloton non-ferro metaalafval. Bijna 1.500 kiloton metaal stroomt door de haven naar industrieën in de omgeving en 2.000 kiloton wordt geïmporteerd. Huishoudens zijn nog eens goed voor 200 kiloton metaalafval. Daarmee is metaal de op zes na grootste materiaalstroom in de haven van Rotterdam.

Verbeterslag noodzakelijk

Omdat metaal als materiaal zijn waarde niet verliest, leent het zich uitstekend voor recycling. Metaal kan zodoende een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire economie. Daarvoor moet het wel goed en efficiënt ingezameld en verwerkt worden. En juist hierin kan in de Rotterdamse haven nog een verbeterslag worden gemaakt, aldus het rapport van het Havenbedrijf Rotterdam.

Zorgvuldig inzamelen en verwerken

Een van de bedrijven die een wezenlijke bijdrage levert aan het circulair maken van de metaalketen is A&M Recycling. A&M Recycling doet dat door aan de ene kant mee te werken aan het inzamelen en verwerken van verschillende metaalsoorten. Dat gaat van kleine elektronische apparaten tot aan complete treinstellen. Met dezelfde zorgvuldigheid worden die ontmanteld en in verschillende metaalstromen gescheiden, zodat het metaal weer geschikt is voor nieuw gebruik.

Kennis en innovatie met In2Waste

Aan de andere kant levert A&M Recycling met haar kenniscentrum In2Waste een bijdrage in de kennisoverdracht aan en advisering van klanten en collega-bedrijven over de circulaire economie en de rol van metaal hierin. Ook worden via In2Waste werknemers, al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt, opgeleid om mee te werken aan de circulaire metaalketen. 

Van verzamelpunt tot recycle-hub

Op dit moment fungeert de Rotterdamse nog als een verzamel- en sorteerpunt van schroot en metaal. Gescheiden metaalsoorten worden gedistribueerd naar andere regio’s voor verdere verwerking. Door de inspanningen en het innovatieve vermogen van bedrijven zoals A&M Recycling kunnen nieuwe recyclingactiviteiten en technische oplossingen ontstaan. De Rotterdamse haven kan zo doorgroeien naar een recycle-hub voor basismaterialen en speciale metalen. Zeker voor elektronische apparaten en batterijen, relatief gezien een grote fractie in de haven, liggen er mooie kansen voor hergebruik, herfabricage of het oogsten van zeldzame componenten.

Meer weten over het rapport ‘Rotterdam Towards a Circular Port’?

Meer weten over het rapport ‘Rotterdam Towards a Circular Port’ van het Havenbedrijf Rotterdam en Circle Economy? Het is gratis te downloaden via de website van het Havenbedrijf Rotterdam. Naast metaal worden ook de kansen van andere materiaalstromen verkend. 

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief