Cookie preferences
SettingsI agree
Waste has a future
010 415 17 75

Nederland kampt met veel acute kwesties. Maar, zo sprak Koning Willem Alexander gisteren tijdens de Troonrede: het oog moet gericht blijven op de langere termijn, want de toekomst wacht niet. Het streven naar 60% minder CO2-uitstoot in 2030 vraagt nu om actie. Snellere verduurzaming van de industrie is nodig. De A&M Groep wacht evenmin op de toekomst.

De nadruk in de plannen van het kabinet ligt voornamelijk op het terugdringen van de CO2-uitstoot door bedrijfsprocessen en de industrie. Voor ons zit de uitstoot in ons wagenpark en de verwerking van metalen. We nemen maatregelen om deze uitstoot terug te dringen. Daar profiteren ook onze opdrachtgevers van. 

Uitstoot terugdringen

Zo stappen we over op schonere brandstof voor ons complete vrachtwagenpark. We hebben zonnepanelen die onze vestiging aan de Montrealweg energieneutraal maken. En we investeren in elektrisch materieel. Verder compenseren we onze uitstoot door te investeren in bosprojecten.

Uitstoot door materialen

Een groot deel van de CO2-uitstoot in Nederland zit echter opgesloten in onze materialen. Neem metaal, dat is ontzettend energie-intensief om te produceren. Metaal heeft dus een grote CO2-uitstoot. Daarom is het belangrijk dat we naast het terugdringen van directe bedrijfsgebonden uitstoot óók aan de slag gaan met het terugdringen van de materiaalgebonden uitstoot.

De transitie naar een circulaire economie

Dé manier om dit te doen is door de transitie te maken naar een circulaire economie. In een circulaire economie komen materialen weer terug de keten in als nieuwe materialen of grondstoffen. Dat scheelt veel uitstoot. En is bovendien hoog nodig, gezien de toenemende schaarste aan grondstoffen.

Ook meedoen?

De A&M Groep denkt graag mee over het hergebruik van materialen en de overstap naar een circulaire economie. Want ook deze transitie, de koning repte er nog niet over, vraagt nú om actie.

Ook aan de slag met de circulaire economie? Neem contact op met het kennis- en innovatiecentrum van de A&M Groep, In2Waste Solutions. Mail naar: info@in2waste.eu of bel met: 010-8209920.

Stay informed through our newsletter