Cookie-Benutzereinstellungen
EinstellungenZustimmen
Abfall hat Zukunft
010 415 17 75

Vandaag tijdens Duurzame Dinsdag sprak professor duurzaam ondernemen Jan Jonker de Duurzame Troonrede uit. Jonker voerde een urgent pleidooi om de actuele situatie in de wereld aan te grijpen om een aantal weeffouten in onze samenleving aan te pakken. Zo pleitte hij onder andere voor de transitie naar een circulaire economie. A&M Recycling onderschrijft die transitie en geeft hier met haar kennis- en innovatiecentrum In2Waste actief invulling aan.

De Duurzame Dinsdag

Ieder jaar op de eerste dinsdag van september Duurzame Dinsdag georganiseerd. Op deze dag spreekt een prominente duurzaamheidsdeskundige ook de Duurzame Troonrede uit. Deze wordt aangeboden tijdens Prinsjesdag, op de derde dinsdag van september. Dit jaar was het de beurt aan professor duurzaam ondernemen Jan Jonker, die hiermee tevens zijn afscheid als hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen aankondigde.

Natuur met een kettingzaag te lijf

Jonker gaf aan dat onze samenleving nog voor het grootste gedeelte op fossiele grondstoffen is gebouwd. En dat we de merkwaardige neiging hebben om producten maar heel kort te gebruiken om ze vervolgens weer weg te gooien. Hiermee gaan we ‘de natuur met een kettingzaag te lijf’, aldus de professor. Dat marktdenken heeft ons veel welvaart gebracht, maar het is nu belangrijk om fundamenteel en georganiseerd anders om te gaan met de wereld. “We mogen dit momentum niet laten schieten”, doelde Jonker op de actuele coronacrisis.

Circulaire verdienmodellen

Een van zijn voornaamste oproepen was om anders om te gaan met grondstoffen. Van recyclen moeten we toe naar circulaire verdienmodellen, vindt Jonker. A&M Recycling ontwikkelt zich eveneens richting de circulaire economie. Met kennis- en innovatiecentrum In2Waste helpt het bedrijven om op slimme manieren om te gaan met afvalstromen. Juist door het niet meer als afval te bestempelen, maar als grondstoffen voor nieuwe toepassingen.

Breekijzers zijn nodig

Om die omslag te maken, stelde Jan Jonker een zevental structurele socio-economische breekijzers voor. Een daarvan is het fiscaal belasten van grondstoffen en uitstoot. Een ander is om producenten verantwoordelijk te maken voor de gehele levenscyclus van producten. Juist voor dit breekijzer kan In2Waste een waardevolle partij zijn voor bedrijven, om samen na te denken hoe de cirkel rond te maken, en grondstoffen weer opnieuw in te zetten. Volgens Jan Jonker zal de transitie niet bestaan uit gemakkelijke oplossingen. “Ze zijn pijnlijk. Ze zullen verliezers kennen. Maar ook winnaars”, aldus de professor. Zorg er dus voor dat uw organisatie bij de winnaars hoort.

Meer informatie?

De Duurzame Troonrede is terug te lezen op de website van Duurzame Dinsdag. Meer over Jan Jonker en zijn visie op Nieuwe Business Modellen leest u hier

Bleiben Sie über unseren Newsletter auf dem Laufenden