Cookie-Benutzereinstellungen
EinstellungenZustimmen
Abfall hat Zukunft
010 415 17 75

Het is de Week van de Circulaire Economie. Overal in het land wordt aandacht gevraagd voor deze noodzakelijke transitie van onze maatschappij. Dat dit nodig is, blijkt wel uit de onlangs gepubliceerde Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Voor onze sector is de conclusie dat het primaire grondstoffengebruik van metalen nog altijd niet is gedaald.

Halvering grondstoffengebruik nog ver weg

Eens per twee jaar onderzoekt het Planbureau voor de Leefomgeving de staat van de circulaire economie in Nederland. Hoe ver zijn we, waar liggen nog kansen, en waar wordt nog geen vooruitgang geboekt? In de meest recente rapportage van januari 2023 worden met name kritische conclusies gedeeld. Zo is de urgentie van de grondstoffenproblematiek verder toegenomen. En lijkt het erop dat we als we zo doorgaan de doelstelling van de halvering van het grondstoffengebruik in 2030 niet gaan halen.

Metaal is nodig voor de energietransitie

Daar komt bij dat we voor de energietransitie wel afhankelijk zijn van grondstoffen zoals metaal, maar ook van kritieke materialen zoals kobalt, lithium en zeldzame aardmetalen. Denk aan de bouw van windmolens en andere duurzame energievoorzieningen.

Leidende rol voor onze sector

Dit alles vraagt om een leidende rol voor onze sector. Die hebben we ook. Europees gezien zijn we  op het gebied van recycling koploper in Europa, met een recyclingpercentage van 78 procent van het in Nederland verwerkte afval. Maar op het gebied van hoogwaardige recycling liggen er nog kansen. 

Hoogwaardig recyclen draagt bij aan de circulaire economie

Samen met onze relaties kijken we goed naar hoe we metaalstromen hoogwaardig kunnen inzamelen, scheiden, verwerken en terugbrengen in de keten. Dat vraagt wat van onze inzet. Maar ook van die van onze relaties en producenten. Op dit moment is een deel van de producten zodanig ontworpen, dat recycling voor toepassing als secundair materiaal lastig is of dat het veel energie kost om sommige materialen terug te winnen. 

Ook meedoen?

Tijdens de Week van de Circulaire Economie worden overal in het land theorieën en best practices gedeeld die de transitie naar de circulaire economie kunnen versnellen. Zie meer op de website: https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/. Lees ook de bevindingen uit het rapport van het PBL: https://www.pbl.nl/publicaties/integrale-circulaire-economie-rapportage-2023. Ook vandaag nog aan de slag met de Circulaire Economie? Neem contact op met uw contactpersoon binnen de A&M Groep (A&M Recycling en In2Waste Solutions) of stuur een e-mail naar: info@in2waste.eu.


Bleiben Sie über unseren Newsletter auf dem Laufenden