Cookie-Benutzereinstellungen
EinstellungenZustimmen
Abfall hat Zukunft
010 415 17 75

Laat mij de titel even uitleggen. Overigens vind ik dat boeren in het openbaar niet meer zouden moeten boeren en dat geldt voor iedereen, maar dat terzijde. 

Moeten boeren straks niet meer boeren. Ik begrijp dat boeren onredelijk zwaar worden aangepakt door de huidige nieuwe klimaatmaatregelen. Ik begrijp dat boeren bijvoorbeeld hun “stikstofruimte ”kunnen verkopen aan bijvoorbeeld een bouwer van een fabriek. Maar als de boer dat doet, is hij ook de bijbehorende fosfaatrechten of dierrechten kwijt. Dat betekent dat uitbreiding van het boerenbedrijf dan niet meer mogelijk is. De methaanuitstoot van vee zou anders berekend moeten worden en daarom moeten dieren van de klimaatagenda af. Laat mij het uitleggen: een koe. De koe eet en verteert zijn voedsel, daarbij stoot de koe methaan uit. Er wordt gesteld dat methaan tot 25 keer schadelijker is dan CO2. Echter methaan wordt na verloop van tijd omgezet in CO2. Het moment van uitstoot wordt daarmee belangrijk, hier wordt volgens de boeren in de klimaatdiscussie in Nederland geen rekening mee gehouden. Een ander punt van belang is het verschil in benadering tussen mensen en dieren. Bij mensen wordt immers gesteld dat de kringloop rond is als zij bijvoorbeeld sla eten en dit verteren. Bij dieren wordt dit niet zo gezien. Daar wordt gesteld dat er emissie is die meetelt voor het klimaat. Het is maar dat u het weet. Bovenstaande wetenswaardigheden zijn passages uit discussiestukken met betrekking tot het klimaatakkoord. Houdt het bovenstaande nu in dat wij in de toekomst geen koeienmelk meer drinken of geen biefstuk meer eten?

Kijken we naar de elektrische auto dan blijkt dat deze in Nederland rijden op een mix van stroom op het net, die bestaat uit “groene en grijze bronnen”. Sinds 2013 is het aandeel gas fors afgenomen en het aantal kolen toegenomen. Alle bronnen samen, in een mix van onze elektriciteitsproductie, geven op dit moment dan ook een CO2-uitstoot van ongeveer 500 gram per KWu. Neem daarbij de productie van de motoren voor elektrische auto's waarin permanente magneten zitten. Voor deze magneten wordt neodymium gebruikt. De winning en productie hiervan is extreem vervuilend. En wat te denken van de productie van het noodzakelijke accupakket? Kortom houdt dit nu in dat wij ook maar moeten stoppen met autorijden, of is waterstof misschien het ei van Columbus? Want zeg nu zelf met de fiets voor je caravan naar je vakantiebestemming is ook niet alles. Over eieren gesproken. Wat is eigenlijk de uitstoot van al die kippen? Overigens weet u dat die permanente magneten met het zeldzame aardmetaal neodymium ook in windmolens zitten en niet van die kleintjes. Het is maar dat u het weet.

Zomaar wat weetjes; 

  • Op de hele aarde is het sinds 1900 gemiddeld 1 graad warmer (in Nederland 1,9 graad)
  • Het ijs rond de polen smelt
  • De zeespiegel stijgt (sinds 1880 met dik 20 centimeter)
  • Dat de laatste grote ijstijd zo’n 20.000 jaar geleden was
  • Dat er zo’n 56 miljoen jaar geleden langs de noordelijke IJszee palmen groeiden
  • Dat de toename van CO2 in de atmosfeer grotendeels wordt veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen
  • Dat sinds de industriële revolutie deze toename enorm is versneld
  • Dat onderstaande foto ongeveer 50 jaar geleden is gemaakt in de straat in Rotterdam Zuid waar ik woonde (Ik ben dat mannetje met die schep in zijn hand)

  • Dat die straat nog steeds bestaat maar die sneeuw allang weg is
  • Dat alles met elkaar te maken heeft en dat het één wee een consequentie inhoudt voor het ander

Dat het daarom zo moeilijk is de juiste maatregelen te nemen, maar dat ik zo gek ben op een glas koude melk, zo graag een biefstuk eet, zo graag met de auto op vakantie ga en nog heel graag een keer een sneeuwhut zou willen bouwen!

Paul Verhagen, 13-02-2020

Bleiben Sie über unseren Newsletter auf dem Laufenden