Afval heeft toekomst
010 415 17 75

WEEELABEX

Trots kunnen wij melden dat A&M Recycling gecertificeerd is conform WEEELABEX.

Dit betekent dat A&M Recycling gecertificeerd is om elektrische en elektronische apparaten te mogen demonteren en verwerken op een verantwoorde en duurzame manier.

WEEELABEX (Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence) is ontwikkeld door een Europese samenwerking van producenten en verwerkers. Deze standaard beschrijft de procedures voor recycling, bewerking en verwerking van afgedankte elektrische apparaten en elektronische apparatuur.

Een verplicht certificaat

WEEELABEX behandelt nauwkeurig het begrip 'passende verwerking' dat in de Europese richtlijn 2002/96/EC al sinds de invoering in 2005 vereist is. Be- en verwerkers van elektrische apparaten en elektronische apparatuur (e-waste) dienen sinds 1 juli 2015, door middel van WEEELABEX-certificering, verplicht in het bezit te zijn van het benodigde certificaat. Deze norm stelt eisen aan het gehele verwerkingsproces. WEEELABEX-gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om al het e-waste dat zij verwerken, te registreren bij een Nationaal Register, waardoor alle verwerkte volumes aan de Overheid kunnen worden verantwoord.

Voor u, als (potentieel) leverancier van ons, verandert er niets. Het betekent alleen dat u vanaf heden voldoet aan wettelijke eisen door aan te leveren bij A&M Recycling, een WEEELABEX gecertificeerde partner.

Gecertificeerde locaties

A&M Recycling beschikt over een vestiging aan de Montrealweg in Rotterdam Botlek die voldoet aan de eisen van WEEELABEX. 
Ook onze vestiging aan de Dintelweg in Europoort Rotterdam is gecertificeerd conform WEEELABEX. 

Participatiewet

A&M Recycling verzorgt uw project met een duurzaam en maatschappelijk karakter.

Buiten de gebruikelijke manier van recyclen, waarbij de verschillende grondstoffen, waaruit deze apparatuur bestaat, gescheiden wordt, kan A&M dit handmatig werk laten doen door mensen die een (grote) afstand hebben tot de arbeidsmarkt of door arbeidsgehandicapte jonge mensen. Wij kunnen u volledig ontzorgen en veel voor u betekenen door uw project op deze wijze uit te voeren. Door deze werkwijze geven de opdrachtgever en A&M Recycling invulling aan de social return en/of de participatiewet.

De doelgroepen die hiervoor in aanmerking komen zijn onder andere:

 • wajong
 • mensen in de bijstand (jongeren, volwassen)
 • licht verstandelijk gehandicapten (i.c.m. regionale organisaties)

A&M Recycling verzorgt graag het hele traject in samenspraak met de opdrachtgever.
De uitgangspunten die A&M Recycling heeft voor de invulling van de participatiewet zijn:

 • in gesprek gaan met verschillende organisaties voor het selecteren van de juiste mensen
 • zorgen voor een juiste balans tussen de verschillende doelgroepen
 • bijsturing gedurende de demontage werkzaamheden en benodigde scholing
 • de doelgroep laten ontplooien en motiveren voor, na en tijdens het project

Wat is het plan van aanpak om deze werkzaamheden te realiseren:

 • inventarisatie van de knelpunten; welke knelpunten kunnen ontstaan en hoe kunnen deze worden verholpen.
 • de werknemers krijgen gedurende het project werkkleding van A&M Recycling. Op deze manier laat A&M Recycling zijn betrokkenheid merken en voelen en maken ze onderdeel uit van de A&M familie. Ze voelen zich daardoor thuis en krijgen een waardig gevoel.
 • samen met het vaste personeel vindt overdracht van vakkennis en begeleiding op de werkvloer plaats. Door de intensieve coaching, monitoring wordt uitval en demotivatie tegengegaan. Wanneer de doelgroep gedemotiveerd raakt, is de ervaring dat het erg lastig wordt om het werk op een werkplek vol te houden en te voltooien.

Kortom, samen op weg naar een maatschappelijke en duurzame samenwerking!

Wat onderscheidt ons van andere inzamelaars?

 • EfficiĆ«nt, marktconform en concurrerend
 • Klantgericht, persoonlijk en volgens afspraak
 • Transparant en betrouwbaar
 • Innovatief, veilig en maatschappelijk verantwoord
 • Duurzaamheid en social return als bedrijfsfocus
 • Specifieke invulling participatiewet
 • Behalen van quotumeisen
 • Volledig gecertificeerd

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief